Här hittar du olika material, kopplat till Konst åt alla. Exempelvis handledningar, pressmaterial, logo och marknadsföringsmaterial. Kom ihåg att alltid ta kontakt med oss innan du använder det grafiska materialet, pressbilder och liknande. Sidan kommer att fyllas på med material vartefter.

HANDLEDNINGAR

Hämta Konst åt allas handledning om hur barn och unga
kan ta del av konst på ett aktivt sätt / Konst åt alla – handledning för hur barn och unga kan ta del av konst