Bakom Konst åt alla står tre organisationer. Tillsammans anordnar och planerar vi utställningarna.

VÅRA GÅRDAR

Anton Hjärtmyr

Box 12825, 112 97 Stockholm
Tel: 08- 672 61 55
Mobil: 073-372 63 55
E-post: anton.hjartmyr@varagardar.se
Webb: www.varagardar.se

FOLKETS HUS OCH PARKER

Paula Hoffmann

Box 17194, 104 62 Stockholm
Tel: 08-452 25 00
Mobil: 070-730 50 90
E-post: paula.hoffmann@folketshusochparker.se
Webb: www.folketshusochparker.se

BYGDEGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

Stefan Löfgren

105 33 Stockholm
Mobil: 070-347 43 86
E-post: stefan.lofgren@bygdegardarna.se
Webb: www.bygdegardarna.se