Konst åt alla Stockholms län 22-27 november 2022 Mörkö bygdegård

9 konstnärer från
stockholms län ställer ut
22–27 november 2022

mörkö bygdegård,
tormesta 30, mörkö
www.bygdegarden.morko.se

vernissage:
tisdag 22 november
klockan 17.00
med invigningstal av mats pertoft (mp)
(ledamot i kommunfullmäktige södertälje kommun)

öppettider:
tisdag 17.00–20.00
onsd–fred 15.00–19.00
lördag 11.00–15.00
söndag 11.00–14.00

fikaservering

medverkande konstnärer:
adam haugbak, annelie wallin, eva bergenwall, hanna stenman, jan frykholm, lotta wästerlid zmuda-trzebiatowski, patrik qvist, yemisi wilson, zandra ahl

arrangör: bygdegårdarnas riksförbund, riksorganisationen folkets hus och parker och riksföreningen våra gårdar

värd:
mörkö bygdegårdsförening

tillgänglighet mörkö bygdegård
parkering: det finns parkering till vänster om entrén samt på en grusplan nere vid infarten från landsvägen.
entré:  ett antal trappsteg från marknivån leder in till huvudingången. till vänster om denna, längs husets långsida, finns ramp för rullstol. ingen av husets dörrar har dörröppnare.
tillgång till olika delar i bygdegården:  tillgängliga lokaler ligger enbart på entréplanet – dessa är hall, lilla och stora salen, kök samt två toaletter.
toaletter:  i hallen vid entrén finns två toaletter varav den ena är tillgänglighetsanpassad enligt de gamla måtten, d v s inte anpassad för större eldriven rullstol.
ljud: stora salen (med plats för 80 sittande personer vid bord) saknar fasta högtalare samt hörselslinga. lilla salen (plats för 15 personer) anses inte behöva ljudsystem.

konst åt alla i samarbete med
stockholms läns bygdegårdsdistrikt

hela programmet:
www.konståtalla.nu
www.facebook.com/konstatalla