Våra senaste nyheter

Våra medlemsorganisationer

Bakom Konst åt alla står tre organisationer. Tillsammans anordnar och planerar vi utställningarna.

Våra Gårdar

Riksföreningen Våra Gårdar är en samlingslokalsorganisation och består av 600 medlemmar. Våra Gårdar ger service till uppåt 600 medlemslokaler inom nykterhetsrörelsen och andra organisationer och föreningar som värnar om alkoholfria mötesplatser.

logo

Folkets Hus och Parker

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. Här samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer. Värdegrunden bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.
Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapas möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.

 

fhp_riks_kvadrat_svart

Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar över 1400 föreningsdrivna samlingslokaler – bygdegårdar, bystugor och liknande.

Bygdegården är en allmän samlingslokal öppen för alla. Det är mötesplatsen för barn, unga, vuxna, föreningar, organisationer och företag – för alla med en demokratisk värdegrund.

bygdegardarnas-riksforbundgreen