Konst åt alla – folkrörelsesatsningen som skapar lokala arrangemang i nya konsthallar, köper samtida konst och sprider konst i hela landet!

Ända sedan 1977 har Konst åt alla arbetat för hela landets rätt till konst. Konst åt alla är Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers och Riksföreningen Våra Gårdars gemensamma verksamhet för människors rätt till konst där människor bor. Konst åt alla skapar nya platser för utställningar, köper in samtida konst av yrkesverksamma konstnärer och deponerar konst i tusentals allmänna samlingslokaler.

Våra tre riksorganisationer har totalt 2700 medlemsföreningar över hela landet. 2700 allmänna samlingslokaler – som är öppna för alla med en demokratisk värdegrund. Genom Konst åt alla sprider vi konsten över hela landet och gör konsten tillgänglig på platser där människor bor – på landsbygden, i förorten och i staden.

Varje år arrangerar vi Konst åt alla–utställningar i våra medlemmars lokaler, dit vi bjuder in yrkesverksamma konstnärer. Ett lokalt arrangemang skapas – en tillfällig utställningslokal för konst möter en ny publik. Konsten vi köper in deponeras sedan i våra medlemsföreningars hus – utställningen fortsätter över hela landet. Konst åt alla är Sveriges största konstmuseum – med tusentals utställningslokaler!

Genom Konst åt alla 

  • främjar vi allas möjlighet till en kulturupplevelse – oavsett plats,
  • erbjuder vi möjligheten till folkbildning inom konst,
  • arbetar vi för att konstutställningen även kompletteras med seminarier och workshops inom konstområdet för bildning och eget skapande,
  • främjar vi kvalitet och konstnärlig förnyelse,
  • arbetar vi särskilt för att barn och unga ska möta konsten, lära sig mer om konst och får möjlighet till eget skapande.

Konst åt alla finansieras genom ett statligt stöd av Kulturrådet.

Konst åt alla – här har vi varit:

2018
Husum Folkets Hus (Västernorrland)
Hellidens folkhögskola (Västra Götaland)
Älvenäs bygdegård (Värmland)

2017
Idre Kulturhus (Dalarna)
IOGT-NTO (Östergötland)
Folkets Hus Royal (Sörmland)

2016
IOGT-NTO (Småland)
Ersboda Folkets Hus (Västerbotten)
Karbennings bygdecenter (Västmanland)

2015
Spelens Hus (Skåne)
Folkets Hus Boxholm (Östergötland)
Ambjörnarps bygdegård (Västra Götaland)

2014
IOGT-NTO (Gotland)
Folkets Hus (Småland)
Reginalokalen, Bräknegården, Hallgården, Öljehult i Ronneby kommun (Blekinge)

2013
Siknäs bygdegård (Norrbotten)
IOGT-NTO (Västmanland)
Folkets hus i Bomhus (Gävleborg)

2012
NBV Örebro (Närke)
Folkets hus i Säter (Dalarna)
Hoverbergs bygdegård (Jämtland)

2011
Bergs bygdegård (Västra Götaland)
Godtemplargården IOGT-NTO Arboga (Västmanland)
Folkets Hus (Skåne)
Böloms bygdegård och Böloms kapell (Västernorrland)

2010

2009

2008
Ungkulturdagarna/Riksteatern/Hallunda (Stockholm)
Västermo bygdegård (Sörmland)
Grötlingbo bygdegård (Gotland)

2007

2006
Värmdö bygdegård (Stockholm)
Fors Folkets Hus (Dalarna)

2005
Sorunda bygdegård (Stockholm)
Stöcke bygdegård (Västerbotten)
Jakobsbergs gård (Stockholm)

2004
Långseruds bygdegård (Värmland)

2003
Rytternegården (Västmanland)

2002
Hebergs bygdegård (Halland)

Riksföreningen Våra Gårdar är en samlingslokalsorganisation och består av 600 medlemmar. Våra Gårdar ger service till uppåt 600 medlemslokaler inom nykterhetsrörelsen och andra organisationer och föreningar som värnar om alkoholfria mötesplatser.

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. Här samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer. Värdegrunden bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.
Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapas möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar över 1400 föreningsdrivna samlingslokaler – bygdegårdar, bystugor och liknande.

Bygdegården är en allmän samlingslokal öppen för alla. Det är mötesplatsen för barn, unga, vuxna, föreningar, organisationer och företag – för alla med en demokratisk värdegrund.